Toelichting

Veel kinderen met (een vermoeden van) TOS hebben ook sociaal emotionele problemen. Hoe komt dit, waar wordt dit door veroorzaakt en hoe kun je als ouder de sociaal emotionele ontwikkeling van je kind ondersteunen?

Aan de hand van haar eigen situatie met haar zoon met TOS neemt Heleen Gorter jullie mee in de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS.

Hoe leren we taal en innerlijke taal en welke rol speelt (innerlijke) taal in de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind?

We zullen uitgebreid bespreken hoe je je kind kunt ondersteunen in de sociaal emotionele ontwikkeling, want als ouder van een kind met TOS is daarin een grote rol voor jou weggelegd.


Vervolgens zullen we bespreken hoe je een kind met TOS kunt ondersteunen in de sociaal emotionele ontwikkeling.Tijdens en na afloop van de PowerPoint presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen. Ook deze keer hebben wij weer een professional gevraagd om daaraan bij te dragen. Deze keer is onze gast Monique van der Haagen.


Monique werkte 14 jaar als pedagogisch medewerkster op een vroegbehandelgroep van het NSDSK en heeft daar ook de ambulante thuis begeleiding opgezet. Momenteel verzorgt ze ambulante begeleiding voor kinderen die vanuit de vroeg behandeling zonder arrangement naar het reguliere onderwijs doorstromen. Ze begeleidt het kind met TOS en/of sociaal emotionele problematiek, de leerkracht(en) en de ouders. Monique’s specialisatie is kinderen van twee tot ongeveer acht jaar. Maar ook voor ouders van oudere kinderen is het webinar interessant. Meer informatie over Monique is te vinden op haar website www.perfect4imperfections.nl

Details

Onderwerp: Webinar sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen met TOS
Georganiseerd Door: TOSCentraal

Note: Terugtel tijd is gebaseerd op je lokale tijdzone.

Meeting does not exist: 88403806370.