TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

De vroegbehandeling

De vroegbehandeling

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kun je o.a. herkennen aan de volgende kenmerken:

 Je kind spreekt in korte en vaak onlogische zinnen.
 Je kind maakt veel fouten bij het maken van zinnen.
 Je kind heeft moeite om op een woord te komen.
 Je kind is stil en praat weinig en als het kind praat is de spraak vaak slecht verstaanbaar.
 Je kind kan zich vaak slecht concentreren en krijgt de informatie soms niet goed binnen.
 Je kind heeft moeite met het begrijpen van instructie.
 Je kind is erg bewegelijk en kan moeilijk lange tijd stilzitten.

Als bovenstaande (deels) herkenbaar is hoeft dat niet direct te betekenen dat je kind een TOS heeft, in dat geval kun je ook de TOS-check app proberen, met deze app krijg je snel een beeld van de taal- en spraakontwikkeling van je kind.

 TOS-CHECK APP

Het consultatiebureau is vaak het eerste moment waar er naar de taalontwikkeling/eerste woordjes van je kind wordt 'gekeken'. Is er bij je peuter of kleuter een vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? Dan is vroegbehandeling een belangrijke volgende stap.

Bij de Kentalis vroegbehandeling werken ze samen met jullie aan de taal- en spraakontwikkeling van je kind. Je krijgt ook veel informatie over TOS en leert bijvoorbeeld hoe je je kind thuis aanmoedigt om meer te praten. Als er sprake is van meertaligheid kunnen ze ook helpen hoe je het beste met de vreemde moedertalen kunt omgaan.

Doel van vroegbehandeling:
 communiceren wordt weer leuk
 je kind leert nieuwe woorden, gebaren en vaardigheden
 je kind gaat zijn of haar emoties uiten
 frustraties door TOS nemen af
 je kind leert omgaan met andere kinderen
 voorkomen dat achterstanden zich verder opbouwen
 je kind krijgt meer zelfvertrouwen


Hieronder vind je meer informatie over de (vroeg)behandeling bij:

 Kentalis
 Auris
 NSDSK
 Pento
 Adelante

TOStip

De effectieviteit en bruikbaarheid van een aantal van bovenstaande handreikingen hangt af hoe serieus de groep wordt genomen die de handreiking heeft gemaakt.
Helaas blijkt in de praktijk nog vaak dat pas zodra bijvoorbeeld een commissie op een school of overheidsinstelling de handreiking serieus neemt je er ook daadwerkelijk wat mee kan op de scholen en in de zorg.

Zodra er voldoende draagvlak is voor een probleem komt het op de agenda van de regering/de wetgever. Het is dus belangrijk dat alle initiatiefnemers zo veel mogelijk samenwerken en zich niet teveel richten op een (te) kleine groep.