TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

Privacybeleid/Cookies

Persoonsgegevens die wij verwerken

TOStips.nl/TOSshop verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alle informatie waarmee we u kunnen identificeren, zoals:

Voor- en achternaam

Organisatie waar u werkt

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres van uw computer

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

TOStips.nl/TOSshop verwerken uw persoonsgegevens om u te bellen of mailen, bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor een bijeenkomst, of u een nieuwsbrief te sturen. Wij houden ook met cookies bij hoe bezoekers deze website gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag VERWERKEN wij persoonsgegevens?

TOStips.nl/TOSshop verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- U de mogelijkheid te bieden contact met ons op te nemen.
- U de mogelijkheid te bieden te reageren op artikelen op onze website, indien wenselijk.
- TOStips.nl/TOSshop analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

TOStips.nl/TOSshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze dienstverlening bewaren wij minimaal vijf jaar na einde van de overeenkomst. Gegevens die wij nodig hebben voor het voldoen aan administratieverplichtingen, zoals offertes, contracten en facturen,  bewaren wij minimaal zeven jaar na einde van het boekjaar waarop de gegevens betrekking hebben.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden.

TOStips.nl/TOSshop verstrekken uitsluitend gegevens aan derden met uw toestemming en/of alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe BEVEILIGEN wij persoonsgegevens?

TOStips.nl/TOSshop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactpagina.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TOStips.nl/TOSshop gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TOStips.nl/TOSshop gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.