TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

Meertalige opvoeding

Lees de tekst voor!

In Nederland zijn ±25% van de kinderen meertalig. Het exacte percentage is niet bekend, simpelweg omdat dit in Nederland niet precies wordt bijgehouden. Bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in de vroegbehandeling is het percentage meertalige kinderen wat beter bijgehouden en ligt beduidend hoger: ± 36%

"In onze samenleving wordt meertaligheid als gunstig beoordeeld als mensen Engels spreken, want dat is een hoog gewaardeerde taal. Maar als je kijkt naar zo’n gedragscode van voormalig burgemeester Opstelten: dan is het niet de bedoeling dat Marokkaans, Arabisch of Berbers in de openbare ruimte worden gesproken. Mensen worden opeens paniekerig als het gaat om talen van sprekers met een minder hoog aanzien, of mensen die als probleemmakers gezien worden."

Feiten meertaligheid:
 Meertaligheid, niet fout maar feit!
 Taalontwikkeling is één ontwikkeling, ook in twee of meer talen.
 Niet alleen iets van thuis, maar ook iets van onderwijs en zorg.

Fabels meertaligheid:
 De meertalige opvoeding is een van de oorzaken van een TOS.
 Kinderen raken in de war van een meertalige opvoeding.
 Bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis is een meertalige opvoeding af te raden.

Uiteindelijk is het natuurlijk de beslissing van de ouders of zij hun kind(eren) meertalig of eentalig willen opvoeden. Echter zodra er een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij komt kijken wordt het al snel gecompliceerd en zul je merken dat iedereen opeens een mening over meertaligheid heeft.

TOStip

Laat je goed informeren over een meertalige opvoeding, neem alle adviezen van je omgeving en professionals, zowel positief als negatief, ter harte en doe vervolgens wat goed voelt.