TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

Meertalige logopedie

Lees de tekst voor!

Wanneer meertalige kinderen een stoornis hebben in de ontwikkeling van de eerste (moeder)taal, zal ook in de tweede/derde (moeder)taal de taalontwikkeling verstoord verlopen.

In de Nederlandse taal zullen de problemen wel anders zijn dan in de andere moedertalen. Op deze website kun je meer teruglezen op welke manier de TOS zich kan openbaren in de verschillende moeder(talen).

Gelukkig zijn er steeds meer logopedisten die inzien dat de behandeling en ondersteuning van de TOS gerelateerde problemen enkel in de Nederlandse taal onvoldoende helpen om ook de TOS gerelateerde problemen te behandelen en te ondersteunen in de andere (moeder)talen van het meertalige kind. Een goed voorbeeld van hoe je om kunt gaan met meertalige logopedie vind je bij online logopedie praktijk, TinyEYE.
Hier kunnen ze naast het Nederlands ook logopedie verzorgen in o.a. het Engels, Duits, Farsi, Turks, Iers, Frans en het Spaans.

Vergoeding meertalige logopedie:
Er blijkt bij (tweetalige) scholen en ouders nog veel onduidelijkheid te bestaan over wanneer er een (meertalige) logopedische behandeling kan worden gegeven bij meertalige kinderen. Het is bekend dat vergoeding van logopedische behandelingen bij meertalige kinderen door de zorgverzekeraar aan voorwaarden is gebonden en niet zonder meer kan plaatsvinden. Wil je voor je meertalige kind met TOS graag logopedie in meerdere talen, dan moet veelal (een vermoeden) van TOS aangetoond worden in alle moedertalen. Om de diagnose TOS in meerdere talen te kunnen stellen is een meertaligheidsonderzoek nodig, informeer hiervoor bij een audiologisch centrum.

Natuurlijk kun je ook bij TinyEYE informeren. Zij kunnen je vertellen onder welke voorwaarden de logopedische behandeling kan worden vergoed.

TOStip

TinyEYE lijkt op dit moment de enige online logopedie-praktijk in Nederland. Door het online programma en online contact kan jullie kind vanaf elke locatie met internet aansluiting ondersteuning krijgen van een (meertalige) logopedist. (op school, thuis, in het buitenland, enz.)

In Nederland zijn er gelukkig steeds meer meertalige logopedisten werkzaam, zoek je een logopedist voor de (niet Nederlandse) moedertaal van jouw kind? Kijk dan op de website van Stichting Meertalige Logopedisten Nederland. Hier vind je meertalige logopedisten in de door jou gewenste taal, bij jou in de buurt of online.