TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

Hulpmiddelen onderwijs

Hieronder een aantal hulpmiddelen die je kunt bespreken met de school van je kind.
Let op!: Onderstaande aanpassingen zijn slecht aanbevelingen, elke school/examencommissie mag zelf bepalen of jullie kind hiervoor in aanmerking komt.

- Aanpassing omstandigheden afname toets of examen. (voorheen siméa-protocol)

Deze documenten zijn ontwikkeld door ambulant begeleiders van de werkgroep VO-MBO Siméa in samenspraak met de instellingen en in overleg met het ministerie van OCW, het College voor Examens en de ouderorganisaties. Het biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium noodzakelijke aanpassingen te inventariseren, deze schriftelijk vast te leggen en in te dienen/aan te vragen bij de examencommissie.

- Regeling ontheffing tweede/derde moderne vreemde taal (bijv. DUITS en FRANS)

Het bevoegd gezag van het voortgezet onderwijs kan in uitzonderlijke gevallen rekening houden met taalgerelateerde stoornissen. Dit zal altijd van geval tot geval bekeken moeten worden.

- Laptop-protocol

Gebruik van een laptop is op sommige scholen toegestaan indien er een verklaring/rapport van een specialist wordt ingeleverd waaruit blijkt dat het werken met de laptop noodzakelijk wordt geacht in verband met een stoornis of een stoornis in de motoriek van de betreffende leerling.

- Tijdverlenging CITO-toetsen/examens.

Voor leerlingen met TOS die in het bezit zijn van een deskundigenverklaring kan tijdverlenging van maximaal 30 minuten toegestaan worden.

Bij het uitzoeken van een school is het van belang dat je in gesprek gaat en kijkt naar de houding van de school t.a.v. TOS. Bij TOS en meertaligheid komt er een ander lastig punt kijken. Audiologische Centra spreken bij meertalige kinderen vaak over 'een vermoeden' van TOS, dit komt vooral omdat meertalige kinderen vaak alleen vergeleken kunnen worden met eentalige Nederlandse kinderen. Er zijn helaas nagegenoeg geen testresultaten van meertalige kinderen waarmee vergeleken kan worden.

TOStip

Om je kind op de middelbare school te ondersteunen en om de scholen toch te overtuigen dat een (vermoeden van) TOS bij meertalige kinderen niet betekend dat er geen sprake is van een TOS, zou een deskundigenverklaring een uitkomst kunnen bieden.