TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

Hoeveel (meertalige) kinderen hebben TOS

Lees de tekst voor!

Naar schatting heeft 5-7% van alle kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 7 jaar TOS (Shriberg Et al., 1999; Tomblin Et al., 1999).

Bishop, 2010; Van de Ree, 2012 stellen dat de prevalentie van TOS (hoe vaak TOS voorkomt) ongeveer 7,4% is.

In de literatuur worden zelfs prevalenties van TOS gerapporteerd van 5% tot 12% bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar (Law, 2000; Tomblin e.a., 1997; Shriberg, 1999).

TOS komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes; in de klinische praktijk is de verhouding 3:1 (Richtlijn TOS 2017 NVLF)

Hoeveel kinderen met de diagnose TOS er in werkelijkheid zijn in Nederland is niet bekend, omdat dit niet landelijk geregistreerd wordt.

Hoeveel meertalige kinderen met de diagnose TOS er in werkelijkheid zijn in nederland is ook niet bekend. Wel kan met enige voorzichtigheid geschat worden dat minimaal 1/3 deel van de kinderen met een (vermoeden van) TOS meertalig is. (Bron: vroegbehandeling van een TOS expertisecentrum)

TOStip

De effectieviteit en bruikbaarheid van een aantal van bovenstaande handreikingen hangt af hoe serieus de groep wordt genomen die de handreiking heeft gemaakt.
Helaas blijkt in de praktijk nog vaak dat pas zodra bijvoorbeeld een commissie op een school of overheidsinstelling de handreiking serieus neemt je er ook daadwerkelijk wat mee kan op de scholen en in de zorg.

Zodra er voldoende draagvlak is voor een probleem komt het op de agenda van de regering/de wetgever. Het is dus belangrijk dat alle initiatiefnemers zo veel mogelijk samenwerken en zich niet teveel richten op een (te) kleine groep.