TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

TOStip

De effectieviteit en bruikbaarheid van een aantal van bovenstaande handreikingen hangt af hoe serieus de groep wordt genomen die de handreiking heeft gemaakt.
Helaas blijkt in de praktijk nog vaak dat pas zodra bijvoorbeeld een commissie op een school of overheidsinstelling de handreiking serieus neemt je er ook daadwerkelijk wat mee kan op de scholen en in de zorg.

Zodra er voldoende draagvlak is voor een probleem komt het op de agenda van de regering/de wetgever. Het is dus belangrijk dat alle initiatiefnemers zo veel mogelijk samenwerken en zich niet teveel richten op een (te) kleine groep.