TOS

TOS staat voor Taalontwikkelingsstoornis. Een TOS is een neurologische aandoening waardoor taal in de hersenen minder goed verwerkt wordt.

voorbeeld: Jos heeft een TOS.