Ouderlijk gezag

de juridische ouder(s) die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind.

voorbeeld: Het ouderlijk gezag (voorheen: ouderlijke macht) is het gezag dat de meerderjarige ouders over het minderjarige kind mogen en moeten uitoefenen.