ontwikkelingsperspectiefplan

Een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) wordt opgemaakt voor het vastleggen van de extra ondersteuning. Dit gebeurt op zowel de (reguliere) basisschool en de (reguliere) middelbare school.

voorbeeld: Er is op deze school een ontwikkelingsperpectiefplan of OPP gemaakt voor Anja. Anja heeft een TOS en het OPP helpt de school en ouders om Anja zo goed mogelijk te helpen.