Ondersteuningsarrangement

Bij een ondersteuningsarrangement krijgen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) ambulante begeleiding op een reguliere school. Er komt dan 1x of 2x per week iemand om jullie kind te helpen met taal en het omgaan met je TOS. Soms helot de ambulant begeleider ook jouw juf of meester hoe ze jou het beste in de klas kunnen ondersteunen.

Jos heeft een TOS, daarom krijgt hij een ondersteuningsarrangement en komt iemand hem helpen op school.