nieuwkomers

Nieuwkomers zijn kinderen die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog moeten leren. Zij gaan naar een speciale opvanggroep, en stromen na een jaar uit naar een reguliere groep. 

voorbeeld: Lisa komt uit Zuid-Afrika. Ze gaat, voordat ze naar een Nederlandse basisschool gaat, eerst naar de Taalschool.