Meertaligheid

Met meertaligheid wordt meestal bedoeld dat iemand twee of meer moedertalen spreekt. Ook kan worden bedoeld dat iemand zich in verschillende situaties vloeiend in meer dan één taal kan bedienen. De verschillende talen hoeven dus niet altijd vanaf de geboorte aangeleerd.

voorbeeld: Marie spreekt Pools en Nederlands, is zij nu eentalig of meertalig? Hoe zit het met de meertaligheid van Marie’s ouders? Haar moeder kan alleen Pools spreken en is dus eentalig. Haar vader spreekt Nederlands en Pools, hij is net als Marie meertalig.