meertalig

Meer dan 1 taal

voorbeeld: Een kind dat meertalig is spreekt meer dan 1 taal.