eentalige

Een kind dat slechts 1 taal kan spreken.

voorbeeld: Mijn zoon kan alleen maar Nederlands spreken, hij is dus eentalig.