Dyslexie

Het woord Dyslexie komt uit het Grieks en betekent letterlijk DYS- (“beperkt”) en LEXIS (“woord”). Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft.

Zij heeft veel problemen met het lezen van het boek omdat ze dyslexie heeft.