Afgelegen

Ver van huizen en mensen.

voorbeeld: Zij woont in een heel afgelegen gebied.