TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

TOS ervaringsdeskundigen

Lees de tekst voor!

Er worden elk jaar miljoenen euro's uitgegeven aan onderzoek naar TOS en meertaligheid. Hierdoor zijn de professionals steeds beter in staat een (meertalig) kind met TOS te diagnostiseren, te behandelen en te ondersteunen.
Een mooie ontwikkeling die we zien is dat ook steeds meer ouders betrokken worden bij en participeren in deze onderzoeken. Ouders zijn natuurlijk per definitie ervaringsdeskundig op het gebied van hun eigen kind en kennen hun eigen kind vaak als de beste!

De misschien nog belangrijkere groep waar je nu gelukkig ook steeds meer van hoort zijn natuurlijk de (meertalige) kinderen met 'TOS' zelf.
(Meertalige) kinderen met TOS zijn de ultieme ervaringsdeskundigen/experts op het gebied van TOS en zijn de echte helden!

Om dit te benadrukken is RADLD (Raising awareness of Developmental Language Disorder)een fantastisch initiatief gestart op twitter met de toepasselijke naam: #DLDheroes

DLD staat voor 'Developmental Language Disorder', In Nederland heet dat een TOS, wat staat voor taalontwikkelingsstoornis. De komende weken gaan wij een aantal van deze #DLDheroes extra onder de aandacht brengen en kijken wat deze ervaringsdeskundigen ons kunnen leren...

Luister als eerste naar DLDhero Alicia.
(Engels gesproken, kan met cc vertaald worden naar het Nederlands door Youtube.)

Lees de tekst voor!


TOStips van Alicia:

Er zijn verschillende soorten TOS en elke persoon met TOS heeft dat op een andere manier. [UNIEK]

Ik vind het moeilijk om informatie op te nemen en vast te houden, je moet het me soms wel tot '50 keer' zeggen voordat ik het snap. [HERHALING]

Soms heb ik iets in mijn hoofd, ik weet dan wat ik tegen iemand wil zeggen, maar de woorden komen er niet altijd goed uit. [VERBALE SPRAAK MOEILIJKHEDEN]

Ik heb constant moeite met het vinden van woorden en de woorden komen er soms uit als een warboel. [WOORDVINDINGSPROBLEMEN/GRAMMATICA]

Ik heb heel veel verschillende soorten strategieën, bijvoorbeeld, ik heb zoveel strategieën geleerd dat ik soms zelfs bijna niet meer merk dat ik een TOS heb. Ik heb strategieën/handvatten om te compenseren voor mijn TOS. [STRATEGIEËN]

Voor alle mensen met TOS, ikzelf ben graag zo onafhankelijk mogelijk, maar zoek alle hulp die je kunt vinden, zelfs als je het moeilijk vindt om hulp te accepteren. [BALANS ONDERSTEUNEN EN ONAFHANKELIJK ZIJN]

Vroeger was ik bang om mezelf te zijn rond mensen, maar meer en meer voel ik dat ik meer mezelf ben en dat mensen me accepteren. Het is zo'n fijn gevoel dat je niet hoeft te doen alsof je iemand anders bent. [ACCEPTEREN]