TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

DISCLAIMER

TOStips.nl

TOStips.nl verleent toegang tot de website, www.tostips.nl, en plaatst alle informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Ondanks deze zorgvuldigheid kan de informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website fouten bevatten en kan de website onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie.

De informatie op deze website kan elk moment gewijzigd en aangevuld worden. TOStips.nl garandeert geen volledigheid. Ook is TOStips.nl niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van gegevens, informatie of tips op deze website en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Hoewel TOStips.nl zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

TOStips.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (druk) fouten in haar webpagina's, prijzen en/of voorwaarden.

Vanuit onze website kunt u, door het volgen van de (hyper)links en banners, andere (interne of externe) websites bezoeken. Ondanks het feit dat wij ernaar streven enkel links te gebruiken van hoge kwaliteit naar bruikbare en ethisch verantwoorde websites, hebben wij geen invloed op de inhoud van en uitspraken op deze sites. Deze links naar andere websites zijn geen aanbevelingen voor een bepaalde site of inhoud en moeten ook niet als zodanig worden opgevat. Websitehouders en inhoud kunnen zonder bericht aan ons veranderen en dit kan gebeuren voordat wij de kans hebben gehad om de link te verwijderen die wij mogelijk als ongepast beschouwen.

TOSshop

TOSshop is een zogenaamde affiliate webshop. Alle producten die hier getoond worden, worden verkocht door een of meerdere van onze partners. Wij verzorgen zelf geen verkoop.
TOSshop spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Echter voor een groot gedeelte van de informatie, bijvoorbeeld alle productdata, zijn wij afhankelijk van onze (online) winkel-partners. Ondanks onze zorg en aandacht en de zorg en aandacht van onze partners, is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
In het bijzonder zijn alle prijzen op onze website onder voorbehoud van tiep- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De uiteindelijke prijs van de producten die wij tonen wordt bepaald door onze (online) winkel-partners. Aan de prijzen die wij tonen kan geen aansprakelijkheid verleend worden.
De op de website aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van TOSshop.
Voor de op de website opgenomen links naar websites of diensten van derden kan TOSshop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met (de inhoud van) deze disclaimer.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, TOStips.nl/TOSshop ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Als u extra informatie nodig heeft of vragen heeft over onze website of disclaimer, fouten denkt te hebben ontdekt, neem dan gerust contact op via de contactpagina.

TOSvacatures

De vacatures die in de zoekresultaten van de website verschijnen of daaraan gelinkt zijn of andere informatie die door derden op de website zijn geplaatst, zijn gecreëerd door mensen op wie TOStips.nl geen controle uitoefent. Wij kunnen niet controleren dat gebruikers of werknemers zijn wie zij beweren te zijn. De resultaten op de website worden automatisch geïndexeerd en/of gegenereerd. TOStips.nl onderwerpt de informatie of vacatures niet aan controles. Dit geldt ook voor sollicitaties. TOStips.nl oefent geen controle uit op de personen die via de website reageren op een vacature. Wij kunnen niet controleren dat zij zijn wie zij beweren te zijn en zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de sollicitatie.

TOStips.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging het ontwerp, de presentatie en/of de configuratie van de website alsmede (een deel van) de diensten te wijzigen en/of nieuwe diensten toe te voegen.

TOStips.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid, en wijst alle aansprakelijkheid af, voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van vacatures, informatie of websites die in de zoekresultaten van TOStips.nl zijn opgenomen of aan de website zijn gekoppeld.