TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

Cultuur en Meertaligheid

TOS en meertaligheid
Lees de tekst voor!

"Een goede communicatie tussen ouders, leerkrachten en kinderen is essentieel. Bij de communicatie tussen anderstalige ouders en Nederlandstalige leerkrachten kunnen culturele verschillen en de beheersing van het Nederlands barrières vormen in de contacten.

Meertaligheid blijkt een geladen onderwerp te zijn dat niet alleen raakvlakken heeft met het onderwijs maar ook met sociale, culturele en maatschappelijke vraagstukken. In het reguliere onderwijs en in de contacten met ouders is meertaligheid doorgaans geen onderwerp van gesprek. Meertaligheid wordt bij leerproblemen, vaak aangewezen als oorzaak van alle kwaad. Wanneer er geen problemen zijn wordt de ontwikkeling van de andere taal door veel scholen en ouders ten onrechte losgekoppeld van de ontwikkeling van het Nederlands.

Het lijkt daarom de hoogste tijd om de meertaligheid uit het grijze gebied te halen en een open dialoog aan te gaan - met als resultaat dat meertaligheid een gewoon onderwerp wordt in contacten tussen de ouders en de scholen. Dit is een kleine, maar belangrijke stap op weg naar een succesvolle taalontwikkeling en culturele integratie van alle kinderen in Nederland. Wij hopen met dit rapport een klein steentje bij te dragen aan het mogelijk maken van deze verandering."

citaat:
Roslon, Anna. / Meertaligheid, wel of geen onderwerp? Onderzoek naar communicatieve behoeften van de ouders van meertalige kinderen. 2006.

Je zou niet verwachten dat bovenstaande citaten uit 2006 komen, ze zijn namelijk nog steeds zeer actueel in 2020. Voor ouders met een meertalig kind met TOS is niet alleen goede communicatie tussen ouders en professionals essentieel, deze professionals zullen in eerste instantie open moeten staan voor de cultuur van ouders en het kind.

Zonder een positieve houding van de professional t.a.v. de cultuur/meertaligheid van het kind/de ouders blijft communicatie erg lastig.

TOStip

De effectieviteit en bruikbaarheid van een aantal van bovenstaande handreikingen hangt af hoe serieus de groep wordt genomen die de handreiking heeft gemaakt.
Helaas blijkt in de praktijk nog vaak dat pas zodra bijvoorbeeld een commissie op een school of overheidsinstelling de handreiking serieus neemt je er ook daadwerkelijk wat mee kan op de scholen en in de zorg.

Zodra er voldoende draagvlak is voor een probleem komt het op de agenda van de regering/de wetgever. Het is dus belangrijk dat alle initiatiefnemers zo veel mogelijk samenwerken en zich niet teveel richten op een (te) kleine groep.