TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

Het consultatiebureau

Lees de tekst voor!

Het is van belang om TOS zo vroeg mogelijk te signaleren. Hoe eerder een TOS wordt ontdekt, hoe groter de kans op verbetering van de klachten. Hoe langer je wacht met gerichte ondersteuning, hoe meer de problemen zich kunnen opstapelen.

Bij een vroege signalering speelt het consultatie-bureau een belangrijke rol, hier kan soms (het vermoeden van) TOS ontdekt worden als het kind laat is met praten of weinig spreekt. De artsen volgen de ontwikkeling van jonge kinderen en kunnen aan de hand van de juiste vragen een inschatting maken of er sprake is van een normale of afwijkende spraaktaalontwikkeling. Zelfs als er sprake is van een afwijkende spraaktaalontwikkeling kan het soms maanden duren voor er gestart kan worden met een behandeling, bij meertalige kinderen duurt dit mogelijk nog langer.

De artsen van het consultatiebureau zijn steeds beter in staat een TOS te herkennen, maar het komt helaas ook nog steeds voor dat sommige artsen denken dat ernstige spraak- en taalproblemen bij kinderen vanzelf overgaan. Hierdoor worden kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) niet of te laat gesignaleerd en krijgen deze kinderen niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Tijdige en adequate hulp maakt nu net het verschil in dit stadium van de taalontwikkeling.

TOStip

Helaas is voor het consultatiebureau vooral moeilijk om problemen met de taalontwikkeling bij een meertalig kind goed te herkennen. Is je kind meertalig en vermoed je problemen met de taalontwikkeling van je kind, laat je dan goed adviseren door professionals die ervaring hebben met TOS en meertaligheid! (denk aan bijvoorbeeld een (meertalige) logopedist of een audiologisch centrum met expertise op het gebied van meertaligheid)