TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

CITO en een (meertalige) TOS

CITO

De meeste reguliere basisscholen werken met de Cito-toets. Het afnemen van CITO-toetsen begint in groep 3 en loopt door t/m groep 8. Deze CITO-toetsen maken duidelijk welke capaciteiten, vaardigheden en kennis een leerling heeft. Via de rapporten laten scholen o.a. de (CITO-)ontwikkeling door de jaren heen zien.

Eind groep 7 geeft de school een pre-advies op basis van o.a. CITO-scores, methode toetsen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar kennis en vaardigheden opgedaan in met name groep 6, 7 en 8, de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en het gedrag.

Aanvullend kunnen scholen ervoor kiezen in groep 7 een entreetoets af te nemen (dit is echter niet verplicht)
Na het definitieve advies in groep 8 geeft de eindtoets (verplicht) een goede onafhankelijke '2nd opinion' over het niveau van een leerling aan het einde van de basisschool.

TOS en CITO

Alle CITO-toetsen in het basisonderwijs en het speciaal-basisonderwijs zijn genormeerd. Deze normen zijn bedoeld om de vaardigheid van leerlingen te vergelijken met die van andere leerlingen in eenzelfde jaargroep in heel Nederland. Kinderen met een TOS worden zo vergeleken met kinderen zonder TOS.
Hier ontstaat een fout in het schoolsysteem waarbij kinderen met TOS worden vergeleken met een groep waar ze niet bij horen. (BIAS)

TOS, Meertaligheid & CITO

Alle CITO-toetsen in het basisonderwijs en het speciaal-basisonderwijs zijn genormeerd. Deze normen zijn bedoeld om de vaardigheid van leerlingen OP HET GEBIED VAN DE NEDERLANDSE TAAL  te vergelijken met die van andere leerlingen in eenzelfde jaargroep in heel Nederland.

Heeft een meertalig kind problemen op taalgebied? Dan kan dat meertalig kind met TOS mogelijk op alle CITO onderdelen problemen ervaren.
Problematische CITO's zijn bijvoorbeeld: Nederlandse woordenschat, begrijpend lezen in het Nederlands, het talige gedeelte van Rekenen, Nederlandse Spelling en begrijpend luisteren in het Nederlands.

Bij een meertalig kind waarvan de niet Nederlandse moedertaal (thuistaal) soms ook nog de voorkeurstaal van het kind is, worden zo in de beoordeling alle niet Nederlandse Talen totaal genegeerd.

Maar hoe zit het dan met de woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en spelling in de andere talen van het kind? Als een kind 1000 woorden in het Nederlands kent en 2000 in de niet Nederlandse moedertaal, betekend dat voor CITO dat het kind slechts 1000 woorden kent, i.p.v. 3000 in totaal.

Passend onderwijs?

'Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs.'
Waarom moeten (meertalige) kinderen met TOS zich aanpassen aan het passende  onderwijs? Je zou juist hopen en verwachten dat het onderwijs zich aanpast aan  jouw kind!

De minister van onderwijs komt met 'Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs', zou TOS daar op de agenda staan? Laten we het hopen, want het term 'TOS' of het woord taalontwikkelingsstoornis komt er helaas niet in voor.

TOStip

Natuurlijk beoordeeld een goede school niet enkel op basis van CITO toetsen, het is echter wel belangrijk om te bespreken op welke manier rekening wordt gehouden met meertaligheid en TOS in de beoordeling van CITO toetsen.

Praat mee over dit onderwerp

Verstuur