TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

Boeken / Literatuur


 Meertalige ontwikkeling

Door Mirjam Blumenthal

Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/communicatieve beperking.

 Spraaktaal kids

Door Jet Isarin

Spraaktaal Kids is dé denk-, doe- en praatmap voor kinderen van 4 tot 14 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

 Hoeveel talen spreek jij?

Door Marinella Orioni

Wat je altijd al wilde weten over meertaligheid.

 Hoofd vol TOS - Overlevingsgids voor jongeren

Door Veerle Stevens, Jérôme Vergne & Beau Verhaar

Er zijn boeken over jongeren met TOS. Er zijn sinds kort ook een paar boeken voor jongeren met TOS. Dit is het eerste boek in de hele wereld gemaakt door jongeren met TOS.

 Taalstoornissen bij meertalige kinderen - diagnose en behandeling

 Door Manuela Julien

Bij de diagnostiek en behandeling van meertalige kinderen met een taalstoornis is het belangrijk om stil te staan bij de achtergrond van kinderen (en hun ouders).

 Taalontwikkelingsstoornissen in het voortgezet onderwijs en mbo

Door Bernadette Sanders

Wat je in het hoger onderwijs kunt doen om de TOS-leerling te helpen.

 Vechten voor mijn kind met een TOS

Door Heleen Gorter

Over Taal Ontwikkeling Stoornis en de gevolgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling.