TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

Acceptatie meertaligheid

Lees de tekst voor!

Meertalig onderwijs is in Nederland de afgelopen jaren al aardig in de belangstelling gekomen. Engels is sinds 1986 een verplicht vak in het basisonderwijs. De redenen om dit te doen waren o.a.:

 de opkomst van Engels als internationale voertaal
 het Europees beleid ten aanzien van het moderne vreemdetalenonderwijs
 de behoefte om leerlingen met voldoende basisvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs te laten starten.

Hoe staat het met het voortgezet onderwijs?

Engels is wereldwijd één van de belangrijkste talen. Bij bedrijven, universiteiten, hogescholen, overheidsinstellingen en in de culturele sector hebben mensen die vloeiend Engels spreken een streepje voor.

Bij tweetalig onderwijs gaat het vooral om twee zaken: Engels en internationalisering.
Bij tweetalige middelbare scholen moet er worden opgemerkt dat er, behalve bij het Cambridge Engels Examen en het IB English, het niet is toegestaan om in het Engels andere examens af te leggen. Cito krijgt namelijk al bijna een halve eeuw lang de opdracht om de vragen in het Nederlands te maken en te adviseren over de normering. Dat staat zelfs in de wet. Omdat de CITO examens in het Nederlands zijn, gaan bij het Tweetalig voorgezet onderwijs om die reden de kinderen in de bovenbouw (op het TT VWO is dat na het 3de leerjaar) gewoon weer terug naar het Nederlands om zich te kunnen voorbereiden op het Nederlandse Cito Examen.

Zoals je waarschijnlijk begrijpt hebben we het bij meertaligheid in het Nederlandse onderwijssysteem voornamelijk over het Engels, waarbij zelfs het Engels in Nederland lijkt te worden behandeld als minderheidstaal t.o.v. het Nederlands. Dit terwijl, gezien de aantallen Engelssprekende mensen in Europa en de rest van de wereld, je het tegenovergestelde zou verwachten!

Maar hoe zit dat met de andere 'minderheids'-talen: neem bijvoorbeeld het Spaans, Turks, Marokkaans, Pools, Farsi, Italiaans, Arabisch, Mandarin, enz?
Zijn deze talen minder belangrijk/nuttig?

Natuurlijk zijn alle talen belangrijk en zeker nuttig, maar is het de opdracht van het onderwijs om iets met 'die' meertaligheid te doen?

TOS en Acceptatie Meertaligheid

Bij een meertalig kind met TOS is er iets anders aan de hand. Een meertalig kind met TOS heeft vaak alle talen nodig om te kunnen communiceren en heeft als zodanig ook vaak ondersteuning/hulp nodig in alle talen, omdat het vaak geen van de talen voldoende spreekt en als gevolg daarvan in meerdere talen meestal niet voldoende communicatief redzaam is.

Echter gezien het feit dat noch het onderwijs noch de instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen als opdracht hebben iets met de meertaligheid te doen, wordt meertaligheid iets van thuis, waar je als ouders zelf maar wat mee moet doen.

Ook zijn er nog steeds scholen die het niet toestaan om een andere moedertaal dan het Nederlands te spreken op school of op het schoolplein.

TOStip

Spreek zoveel mogelijk alle moedertalen van het kind, zelfs als school en de eventuele zorg/ondersteunig dit niet accepteert/adviseert. Jullie kind met TOS heeft alle moedertalen nodig om te kunnen communiceren.