TOStips

TOS

staat voor
taalontwikkelingsstoornis

Lees de tekst voor!

Bij een TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Kinderen met TOS hebben vaak grote moeite met praten en het begrijpen van taal.

Wat betekent dit:
- Door een TOS heb je vaak moeite met leren en ontwikkelen in al je moedertalen.
- Door een TOS heb je vaak moeite om een goede zin te maken en/of te begrijpen.
- Door een TOS heb je vaak moeite met het onthouden en/of 'vinden' van woorden.
- Door een TOS heb je vaak meer problemen met plannen en organiseren.
- Door een TOS word je vaak niet begrepen en heb je (mede hierdoor) vaak problemen met het omgaan met emoties.

Image

TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis.

Bij een TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Kinderen met TOS hebben vaak grote moeite met praten en het begrijpen van taal.

TOStips.nl is opgezet door ouders voor ouders om wat meer duidelijkheid te creëren in het oerwoud waar je als ouders in terechtkomt als je eentalige of meertalige kind de diagnose (vermoeden van) TOS krijgt.

ONLINE TOS-WEBINARS

Geen evenementen gevonden!

SCHOOLTAS INPAKKEN - APP

Lees de tekst voor!


Heeft jullie kind naast TOS ook problemen met executieve functies? Komen er regelmatig meldingen van school over het vergeten van boeken of andere schoolmaterialen?

Meld je dan aan voor de gratis schooltas inpakken - web-app.

De web-app kan ingedeeld worden in bijna elke gewenste taal, dus uitermate geschikt voor zowel eentalige als meertalige kinderen met TOS.

Wil je ook de TOStips schooltas inpakken - web-app gratis op je telefoon? Neem dan contact met ons op!

WERELD TOS DAG 18 oktober 2024:

BOEKENNIEUWS

TOS FEITEN & CIJFERS

5% tot 7% van alle kinderen/leerlingen heeft (een vorm van) TOS.

Slechts 0,05% van alle leerlingen kan extra ondersteuning krijgen van een expertisecentrum.

Ongeveer 50% van alle kinderen in de grote steden in Nederland spreekt meer dan 1 taal.

Ongeveer 34% van alle kinderen met TOS is meertalig.

Een meertalig kind heeft een TOS in alle talen die hij/zij spreekt.

Een TOS expertisecentrum geeft enkel ondersteuning in het Nederlands, zelfs als jullie kind meertalig is.

Er zijn nog steeds scholen/docenten die aangeven geen kinderen met TOS in de klassen te hebben.

Er zijn nog steeds scholen die aangeven nog nooit te hebben gehoord van een TOS.

Wist je dat?

In elke klas van 30 kinderen hebben ±2 kinderen een (vorm van) TOS.
±2 kinderen
Op elke reguliere basisschool (met 250 kinderen) hebben ±18 kinderen een (vorm van) TOS.
±18 kinderen
Op elke reguliere middelbare school (met 2000 kinderen) hebben ±140 kinderen een (vorm van) TOS.
±140 kinderen
Op elke reguliere basisschool (250 leerlingen) kunnen helaas 0 kinderen een ondersteuningsarrangement krijgen.
0
Op elke 8 reguliere basisscholen (met elk 250 leerlingen) kan slechts 1 kind een ondersteuningsarrangement krijgen.
±1 kind
Op elke reguliere middelbare school (met 2000 kinderen) kan slechts 1 leerling een ondersteuningsarrangement krijgen.
±1 kind

OPEN DAGEN MIDDELBARE SCHOLEN

Lees de tekst voor!

De open dagen 2024 van de reguliere middelbare scholen komen er binnenkort weer aan.
Heeft jullie (meertalige) kind een TOS? Dan is het misschien handig om eerder dan groep 8 alvast wat (zorgafdelingen van reguliere) middelbare scholen te bezoeken....

Hier de nummer 1 van zorgelijke uitspraken die wij te horen kregen van zorg-professionals:

TOS, wat is dat? Wij hebben wel een aantal kinderen met Dyslexie, die kunnen wij goed helpen, wij kunnen uw kind met TOS vast ook goed helpen!”

Middelbare school provincie Utrecht

FABELS & SLECHTE ADVIEZEN

Hieronder vind je een opsomming  van foute uitspraken die kinderen met TOS en hun ouders (soms nog steeds) te horen krijgen.

 • LATE PRATER

  Jullie kind is gewoon een late prater, dat komt vanzelf wel goed!

 • PRAAT ALLEEN NEDERLANDS MET ME

  Je kunt beter alleen Nederlands tegen je kind spreken, door twee talen te spreken raakt je kind in de war.

 • NIET MEERTALIG OPVOEDEN

  De meertalige opvoeding verhoogt de kans op TOS

 • GAAT VANZELF WEL OVER

  Die TOS, daar groeit jullie kind wel overheen.

 • ZONDER KINDEROPVANG MEER KANS OP TOS

  Als je een kind niet naar de kinderopvang stuurt, heb je meer kans op een TOS.

 • HET IS GEEN TOS, HET IS EEN GEDRAGSPROBLEEM

  Jullie kind is gewoon wat onrustig (of ondeugend!) Dit gedrag van jullie kind is echter niet acceptabel.

 • TOS KOMT BIJNA NIET VOOR

  Op onze middelbare school met 2000 kinderen hebben wij in totaal 3 kinderen met TOS, het komt dus echt heel weinig voor.

 • OP SCHOOL SPREEK JE ALLEEN NEDERLANDS

  Meertaligheid is iets voor thuis, op school spreken we alleen Nederlands.

 • DE MEERTALIGE OPVOEDING VAN OUDERS IS HET PROBLEEM

  Het kind heeft geen probleem, het is de schuld van de ouders en hun (meertalige) opvoeding.

Lees meer over fabels en slechte adviezen

HULP BIJ EXAMENS & ANDERE HULPMIDDELEN

Lees de tekst voor!

Hieronder een aantal hulpmiddelen die je kunt bespreken met de school van je kind. Let op!: Onderstaande aanpassingen zijn slechts aanbevelingen, elke school/examencommissie mag zelf bepalen of jullie kind hiervoor in aanmerking komt.

- Aanpassing omstandigheden afname toets of examen. (voorheen siméa-protocol)
Deze documenten zijn ontwikkeld door ambulant begeleiders van de werkgroep VO-MBO Siméa in samenspraak met de instellingen en in overleg met het ministerie van OCW, het College voor Examens en de ouderorganisaties. Het biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium noodzakelijke aanpassingen te inventariseren, deze schriftelijk vast te leggen en in te dienen/aan te vragen bij de examencommissie.

- Regeling ontheffing tweede/derde moderne vreemde taal (bijv. DUITS en FRANS)
Het bevoegd gezag van het voortgezet onderwijs kan in uitzonderlijke gevallen rekening houden met taalgerelateerde stoornissen. Dit zal altijd van geval tot geval bekeken moeten worden.

- Laptop-protocol
Gebruik van een laptop is op sommige scholen toegestaan indien er een verklaring/rapport van een specialist wordt ingeleverd waaruit blijkt dat het werken met de laptop noodzakelijk wordt geacht in verband met een stoornis of een stoornis in de motoriek van de betreffende leerling.

- Tijdverlenging CITO-toetsen/examens.

Voor leerlingen met TOS die in het bezit zijn van een deskundigenverklaring kan tijdverlenging van maximaal 30 minuten toegestaan worden.
Lees meerover hulp bij examens en ander hulpmiddelen

Alles wat je altijd al wilde weten over TOS

Het concept humor is altijd wat lastig voor kinderen met TOS. Wat is nu grappig, wat niet en hoe ′speel′ je nu met woorden waarvan je vaak de betekenis en het gebruik nog niet goed kent.
Er worden elk jaar miljoenen euro's uitgegeven aan onderzoek naar TOS en meertaligheid. Hierdoor zijn de professionals steeds beter in staat een (meertalig) kind met TOS te diagnostiseren, te behandelen en te ondersteunen.
Hier vind je een aantal handreikingen van verschillende organisaties.
Hier vind je een aantal links naar (wetenschappelijke) artikelen.
Hier vind je een aantal links naar boeken over TOS en/of meertaligheid.
In Nederland zijn ±25% van de kinderen meertalig. Het exacte percentage is niet bekend, simpelweg omdat dit in Nederland niet precies wordt bijgehouden.
Meertalig onderwijs is in Nederland de afgelopen jaren al aardig in de belangstelling gekomen.
Zonder een positieve houding van de professional t.a.v. de cultuur/meertaligheid van het kind/de ouders blijft communicatie erg lastig.
Alle kinderen in Nederland zijn leerplichtig. Het maakt niet uit of het nieuwkomers betreft (rechtstreeks uit het buitenland) of Nederlandse kinderen, zodra ze de leerplichtige leeftijd hebben bereikt geldt dit voor alle kinderen.

5% tot 7% van alle kinderen in Nederland hebben een (vorm van) TOS

Bij een vroege signalering speelt het consultatiebureau een belangrijke rol, hier kan soms (het vermoeden van) TOS ontdekt worden als het kind laat is met praten of weinig spreekt.

Bij de Kentalis vroegbehandeling werken ze samen met jullie aan de taal- en spraakontwikkeling van je kind.
Wanneer meertalige kinderen een stoornis hebben in de ontwikkeling van de eerste (moeder)taal, zal ook in de tweede/derde (moeder)taal de taalontwikkeling verstoord verlopen.
Er zitten in een gemiddelde klas van 30 kinderen ongeveer 2 kinderen met TOS.
In het tweetalig primair onderwijs (de tweetalige basisschool) krijgen kinderen vanaf groep 1 gedurende 30% tot 50% van de tijd les in het Engels.
Het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) is een wettelijk verplicht document dat door het bevoegd gezag (de reguliere basis/middelbare school) moet worden vast-/bijgesteld voor leerlingen met een TOS in het primair en voortgezet onderwijs (po en vo), die extra ondersteuning (nodig) hebben.
Een school kan een ondersteuningsarrangement aanvragen als die hulp nodig heeft met de ondersteuning van een kind met TOS.
Wij horen verhalen dat zelfs anno 2023 een aantal foute adviezen nog steeds worden gegeven door professionals in de zorg en het onderwijs.

Hier vind je een aantal hulpmiddelen die je kunt bespreken met de school van je kind. Let op!: Onderstaande aanpassingen zijn slecht aanbevelingen, elke school/examencommissie mag zelf bepalen of jullie kind hiervoor in aanmerking komt.